Divadlo > Dogma Divadlo

Dogma Divadlo pôsobí pod pôvodným názvom „Divadlo Kolomaž“ v Trenčíne už v roku 1995 a je tak najstarším profesionálnym nezávislým divadlom v ére samostatnosti SR v meste Trenčín. Pôvodné divadlo Kolomaž založili v roku 1995 Kamil Bystrický, Andrej Ďurík, Tomáš Plánka a Ján Šimko. Zo začiatku sa jeho členovia zameriavali predovšetkým na tvorbu autorských a nonverbálnych inscenácií, neskôr dramatizovali aj angažované literárne predlohy, no vždy sa radi vracali k autorkému divadlu. Pri tvorbe často používa nové inscenačné postupy, využíva nové technológie a pri výbere tém si najradšej vyberá aktuálne spoločenské a politické problémy. Od roku 2016 pokračuje už pod aktuálnym názvom „Dogma Divadlo“. Zmena názvu, ako aj tematického a umeleckého smerovania divadla pramenila z viacerých faktorov. Dogmy v súčasnosti absentujú. Vo svete mnohovrstvenných právd a interpretácií je existencia dogmy nevyhnutným protikladom a reakciou.

Dogma Divadlo je otvorenou nezávislou kreatívnou platformou a pracuje od projektu k projektu s novými spolupracovníkmi. Domovskou scénou Dogma Divadla bola najprv Prvá komorná divadelná scéna v Klube Lúč v Trenčíne (2013 – 2020) a neskôr (vzhľadom na kompletnú rekonštrukciu budovy Kina Hviezda a teda aj priestorov Klub Lúč) zdielalo s Klubom Lúč jeho náhradné priestory v bývalej galérií Vážka na Mierovom námestí. Aktuálne pôsobí v novozniknutom Družba Drama Studio na prvom poschodí OD Družba. Dogma Divadlo hosťovalo na mnohých zahraničných divadelných festivaloch v Česku, Nemecku, Rakúsku, Bulharsku, Belgicku, Čiernej Hore, Kosove, Bosne a Herzegovine, Albánsku, ale aj v nezávislých kultúrnych centrách a divadlách na Slovensku.

Viac informácii na www.dogmadivadlo.sk

Profil činnosti TU