Zásady ochrany osobných údajov

Verzia č.1 účinná od 25.5.2018 v súlade s GDPR (General Data Protection Regulation)

Náš e-shop deadred.sk, pod hlavičkou Fluidum Design, Saratovská 4/32, 91108 Trenčín, IČO: 37129368 (ďalej len „správca“) jasne a otvorene oznamuje ako spracováva vaše osobné údaje v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES, všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej len ako „GDPR“). Prečítajte si taktiež Zásady súborov cookies.

Rešpektujeme vaše právo na súkromie. V záujme transparentnosti tieto zásady poskytujú podrobné informácie o tom, aké osobné údaje spracovávame, na aký účel, na ako dlho, komu ich posúvame, aké máte práva, a veľa ďalších informácií.

Ochrana osobných údajov je pre nás prioritná vo všetkom čo robíme.

Vaša dôvera je pre nás dôležitá. Rešpektujeme vašu kontrolu nad vašimi osobnými údajmi a digitálnym obsahom a je našou prioritou zabrániť každému neoprávnenému prístupu k nim.

Aké osobné údaje získavame a prečo ich zbierame

Správca je prevádzkovateľom osobných údajov, ktoré boli poskytnuté vami, zákazníkmi, pri zadávaní objednávky a ktoré sú nutné pre vybavenie objednávky: meno a priezvisko, úplná poštová adresa, e-mailová adresa, telefón (pre zjednodušenie komunikácie) a platobné údaje. Tieto údaje používame výlučne na plnenie zmluvy medzi nami a zákazníkom a neposkytujeme ich žiadnej tretej strane, s výnimkou organizácií zabezpečujúcich prepravu tovaru a podieľajúcich sa na prevádzkovaní elektronického obchodu deadred.sk. Bez uvedenia povinných údajov nie je možné uzatvoriť zmluvu za účelom dodania tovaru a tým pádom u nás nie je možné nakupovať. Dobrovoľne nám poskytujete osobné údaje tam, kde vás žiadame o udelenie súhlasu, napr. pri registrácii, zasielaní newsletteru, recenzie, a ďalšie, v rozsahu tam uvedenom.

Vložený obsah z iných webových stránok

Články na tejto webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články a podobne). Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku. Tieto webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, včetne sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený.

Komentáre/Recenzie

Keď návštevníci webu zanechavajú na stránke komentáre resp. hodnotenie tovaru, zbierame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári komentára a taktiež IP adresu používateľov a user-agent prehliadača z dôvodu ochrany proti spamu.

Aké práva máte nad svojimi údajmi

Ak v elektronickom obchode správcu máte účet, alebo ste tu pridali komentár, môžete požiadať o export vašich osobných údajov, ktoré o vás ukladáme, vrátane údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tak isto požiadať o vymazanie osobných údajov. To sa ale netýka údajov, ktoré o vás musíme uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov. Máte právo požadovať informácie o tom, aké osobné údaje o vás uchovávame (bezplatne raz za rok). Pokiaľ sú tieto údaje nesprávne alebo neúplné, môžete požiadať, aby sme tieto informácie opravili alebo odstránili. Vaše údaje nemôžeme odstrániť, pokiaľ nám v tom bránia zákonné predpisy o uchovávaní údajov, napríklad zákon o účtovníctve, alebo iné opodstatnené dôvody, ako sú nevyrovnané dlhy. Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov (čl. 7 odst. 3 GDPR), právo požadovať prístup k svojim osobným údajom (čl. 15 GDPR), právo na ich opravu (čl. 16 GDPR), alebo výmaz (čl. 17 GDPR), právo na obmedzenie spracovania (čl. 18 GDPR), a vzniesť námietku proti spracovaniu (čl. 21 GDPR), máte právo na prenositeľnosť týchto údajov k inému správcovi (čl. 20 GDPR), ako aj právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov, ak máte podozrenie, že naša spoločnosť pri spracovaní osobných údajov postupuje v rozpore s GDPR (čl. 77 GDPR). V prípade uplatnenia vyššie uvedených práv sa môžete obracať na kontaktnú adresu Fluidum Design, Saratovská 4/32, 91108 Trenčín, info@deadred.sk

Kam posielame vaše údaje

Komentáre/recenzie zákazníkov resp.návštevníkov stránok môžu byť kontrolované prostredníctvom automatizovanej služby na detekciu spamu.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Pre používateľov, ktorí sa zaregistrujú v e-shope ukladáme aj osobné údaje, ktoré poskytujú, do ich užívateľského profilu. Všetci používatelia môžu kedykoľvek zobraziť, upraviť alebo odstrániť svoje osobné údaje (okrem zmeny používateľského). Správcovia webových stránok tiež môžu zobraziť a upraviť tieto informácie. Pri nákupe s registráciou, aj bez registrácie uchovávame vaše údaje na dobu troch rokov s tým, že nová trojročná lehota začne bežať od dňa, kedy uskutočníte poslednú objednávku. Pri hodnotení tovaru (recenzi) na dobu troch rokov. Pri zasielaní obchodných oznamov bez uskutočnenia nákupu, kontaktného formulára, dopytu na produkt, apod. na dobu jedného roka. Prípadne v zákonom stanovenej dobe (na dobu 11 rokov údaje uvedené na daňovom doklade).
Potom budú vaše osobné údaje vymazané, ak nebudete súhlasiť s predĺžením spracovania osobných údajov.

Ako chránime vaše údaje

Podnikli sme technické a organizačné opatrenia na ochranu vašich údajov pred stratou, manipuláciou a neoprávneným prístupom. Naše bezpečnostné opatrenia neustále prispôsobujeme v súlade s technologickým pokrokom a vývojom. Všetky informácie pri platbe cez platobnú bránu PayPal sú odosielané v šifrovanej podobe pomocou protokolu SSL. To znamená, že informácie prechádzajú cez zabezpečené pripojenie a že vaše údaje o platobnej karte nemôžu externé strany prečítať. Na overenie vášho e-mailu využívame funkciu double opt-in. Údaje, ktoré sme od vás zhromaždili, sú uložené výlučne na území Európskej únie.

Tieto podmienky vstupujú do platnosti 25.05.2018.