Divadlo > Kontajnerové divadlo

V roku 2019 sme začali s vedením mesta Trenčín rokovania o realizácii výstavby tzv. KONTAJNEROVÉHO DIVADLA (KD), ako oživenie nášho neúspešného projektu z roku 2015. Cieľom projektu KD je z použitých lodných kontajnerov vybudovať nový komorný divadelný (nie len) priestor spĺňajúci najmodernejšie štandardy pre scénické umenie. Situovaný je na pozemku vedľa kina Hviezda. Projekt sa tnetokrát stretol s pochopením, podarilo sa nám získať požadovanú podporu a je jeho realizácia je naplánovaná ako investícia mesta Trenčín na rok 2021. Veríme, že na prelome rokov 2021/2022 sa podarí KD vybudovať a od roku 2022 budeme môcť presunúť naše aktivity práve do priestorov KD. Okrem aktivít o.z. Kolomaž, poskytne priestor pre realizáciu inscenačnej činnosti Dogma Divadla, lokálnych divadelných zoskupení, divadelných predstavení súčasného slovenského aj zahraničného nezávislého divadla a pod. Bude slúžiť pre širokú trenčiansku kultúrnu obec, poskytne platformu na vznik nových strategických, organizačných i tvorivých vízií v oblasti nekomerčnej kultúry do budúcnosti. KD sa stane v Trenčíne výnimočným umeleckým priestorom s nadregionálnymi ambíciami. Pre účely občerstvenia divákov sa bude v KD nachádzať aj malý „divadelný bar“ s možnosťou terasy. Okolie KD by sa malo postupne pretransformovať na malé „kultúrne námestie“

Mediálne ohlasy:
https://www.teraz.sk/spravy/mesto-trencin-zrekonstruuje-kino-hvie/504825-clanok.html
https://mytrencin.sme.sk/c/22531019/hviezdu-opravia-za-osem-milionov-eur.html
https://mytrencin.sme.sk/c/22525201/mesto-trencin-zrekonstruuje-kino-hviezda-do-dvoch-rokov-za-osem-milionov-eur.html
https://www.asb.sk/architektura/obcianske-stavby/trencianske-kino-hviezda-rekonstruuju-bude-sucastou-kulturneho-priestoru-hviezdodvor