Klub Lúč vznikol v Meste Trenčín v objekte kina Hviezda na ulici Kniežaťa Pribinu ešte začiatkom sedemdesiatych rokov minulého storočia (1973) a je tretím najstarším klubom na Slovensku.

Pod vedením občianskeho združenia Kolomaž funguje koncepčne od roku 2005 pod novším názvom Klub Lúč – Otvorený kultúrny priestor. Je jediným priestorom svojho druhu v Trenčianskom kraji, verejnosti poskytuje služby organizácie a tvorby multižánrových kultúrnych podujatí zameraných na súčasné umenie a kultúru. Kolomaž o.z. organizuje ročne viac ako 150 kultúrnych podujatí pre širokú verejnosť.

Koncom roka 2020 bol Klub Lúč nútený vzhľadom na komplexnú rekonštrukciu objektu kina Hviezda, dočasne zmeniť priestory a aktuálne pôsobí v priestoroch galérie Vážka na Mierovom námestí v Trenčíne.