V roku 2013 sme v čase letných prázdnin zrekonštruovali priestory Klubu Lúč tak, aby bol čo najuniverzálnejší pre všetky typy produkcii, ale predovšetkým pre potreby divadelného umenia a 14.9.2013 sme založili v jeho priestoroch Prvú komornú divadelnú scénu v Trenčíne (PKDS). Z vlastných zdrojov a s pomocou verejnej zbierky sa nám podarilo vybudovať v meste Trenčín prvý, kvalitatívne profesionálne vybavený divadelný priestor typu blackbox. PKDS v Trenčíne bola tiež domácou scénou Dogma Divadla (pôvodne divadla Kolomaž) a poskytovala priestor pre realizáciu domácich a zahraničných divadelných telies. V priestoroch PKDS sme sa v rokoch 2013-2015 zapojili aj do celoeurópskeho projektu NOC DIVADIEL. V roku 2015 sme v rámci Noci divadiel zorganizovali dvojdňové podujatie osláv 20. výročia vzniku Divadla Kolomaž, ktoré mapovalo históriu najstaršieho aktívneho divadelného združenia na území Mesta Trenčín. Po nutnosti vysťahovať sa z priestorov Klubu Lúč kvôli komplexnej rekonštrukcii kina Hviezda, defacto PKDS zanikla. Veríme že svoje miesto nájde v priestoroch plánovaného Kontajnerového divadla.

Zoznam darcov verejnej zbierky z roku 2013

Klub Lúč pred a po rekonštrukcii v roku 2013