Klub Lúč > Budúcnosť

Po dvojročnej komplexnej rekonštrukcii kina Hviezda a teda aj priestorov Klubu Lúč sme sa už do tejto budovi nevrátili. Mesto Trenčín prostredníctvom novovzniknutého Kultúrno kreatívneho centra Hviezda sa rozhodlo, že si bude prevádzkovať priestory samo. Aj napriek tomu alebo práve preto sme sa rozhodli, že budeme v našej činnsoti pokračovať v iných priestoroch. Náš nový domov sme našli v priestoroch bývalého Domu Obuvi na Mierovom námestí a veríme, že budete aj naďalej s nami.