Kjúb Lúč – Idea

Plánujeme Vám prinášať špeciálne formáty kultúrnych podujatí, ktoré budeme online vysielať v pravidelných časových intervaloch. Cieľom je ponúknuť divákom iný pohľad na kultúru a umenie, ktorých forma sa vplyvom aktuálnych okolností výrazne zmenila. Umenie sa dostáva čoraz viac do online priestoru, trpí tým však najmä živé umenie, ktoré potrebuje diváka v divadle, koncertnej sále, galérii a pod. Naším východiskom je idea prepojenia živého s digitálnym umením a preto budeme inscenačne upravovať jednotlivé vysielania.