Neha!

Vokálna skupina Neha! sa predstaví prvýkrát v Trenčíne! Šesť jedinečných speváčok, ktoré v harmonickom celku zaspievajú piesne vo viachlasnej úprave z celého sveta – napríklad ukrajinské, macedónske, srbské, fínske, španielske alebo rumunské. Doprajte si tento umelecký a kultúrny zážitok!
Neha! vznikla v roku 2020. Pozostáva zo šiestich žien – hudobníčok, ktoré spojila láska k viachlasnému spevu a spoločný pohľad na svet. „Neha s výkričníkom pre nás znamená nutnosť prinášať do tohto sveta viac nehy, porozumenia a blízkosti. Vnímame, že tieto hodnoty tomuto svetu momentálne veľmi chýbajú. Všetkým by nám prospelo, keby sme si boli bližší a menej sa navzájom súdili na základe zdanlivých a povrchných odlišností – v názoroch, vo výzore, či v sociálno-ekonomickom statuse. Výkričník reprezentuje našu odhodlanosť zmeniť svet – nehou,“
Koncert pre vás pripravuje v spolupráci s Klubom Lúč organizácia Mareena, ktorá asistuje cudzincom pri integračnom procese, prostredníctvom komunitných aktivít vytvára priateľské prostredie, ktoré spája Slovákov s cudzincami, a rozvíja otvorenú celospoločenskú diskusiu o témach migrácie, integrácie a ich výzvach.

Vstupné dobrovoľné.

https://www.facebook.com/nehavisions/
https://www.instagram.com/nehavision/
https://www.youtube.com/@nehavision

Вокальна група Ніжність! Перший раз виступає в Тренчині!
Шість унікальних співачок, які гармонійно поєднаються в ціле, будуть в багатоголосій обробці співати пісні з усього світу – українські, македонські, сербські, фінські, іспанські та румунські.
Відвідайте цю творчу культурну подію в тренчянському Клубі Lúč.
Гурт Ніжність! був створений в 2020 році. Складається з шести жінок-музиканток, які об’єднала любов до багатоголосого співу та спільний погляд на світ.
«Ніжність з знаком оклику – для нас значить потрібність принести до цього світу більше ніжності, порозуміння та близькості. Ми усвідомлюємо, що цих цінностей зараз дуже бракує.
Всім нам принесе користь, якщо ми будемо ближчими та толерантнішими один та одного. Не будемо засуджувати один одного через уявні та поверхневі відмінності – в думках, у зовнішньому вигляді, чи в соціально-економічному статусі. Знак оклику наголошує нашу рішучість змінити світ – ніжністю.»
Концерт для вас підготовлює у співпраці з Клубом @Klub Lúč організація @Mareena, яка допомагає іноземцям в інтеграційному процесі, через громадську діяльність – утворює дружнє середовище, яке об’єднує словаків з іноземцями, та сприяє відкритій суспільній дискусії про теми міграції, інтеграції та їх викликах.

Вхідна плата – добровільна.

https://www.facebook.com/nehavisions/
https://www.instagram.com/nehavision/
https://www.youtube.com/@nehavision

Dátum

13 máj 2023
Expired!

Čas

20:00 - 22:00

Viac info

Facebook event

Miesto

Klub Lúč
Facebook event

Klub Lúč

Mierové námestie 17
91101 Trenčín
Slovensko

Partneri projektu

© 2024 Kolomaž – združenie pre súčasné umenie o.z. All rights reserved

Privacy Preference Center