Toman

#Kjúb 11: Juraj Toman: Maľovanie


Vznik obrazu, maľby priamo pred očami divákov online vysielaný z Kjúbu.

Mladý maliar Juraj Toman (1985) sa vo svojej tvorbe zameriava najmä na maľbu krajiny a mestských priestorov. Znovu otvára a prehodnocuje žáner krajinomaľby najmä z hľadiska jej naratívnych kvalít. Poznávacím znakom Tomanových malieb je viacúrovňové chápanie priestoru. Rozvrstvuje ho podobne, ako to robí ľudské vnímanie – vždy pracuje s viac ako jedným časopriestorom. Tento princíp sa v obrazoch Juraja Tomana prejavuje ako simultánne maľovanie dvoch rovín zobrazovanej krajiny či urbánneho priestoru na jednom plátne. Nevyhýba sa istej nostalgii – kedy premiešavanie toho, čo bolo / bude / mohlo byť, pôsobí ako znázornenie čohosi chýbajúceho, neúplného v tom, ako sa svet javí “tu a teraz”. Niekedy sa ocitáme v minulosti, inokedy v prítomnosti, stále máme možnosť medzi týmito vrstvami prepínať, “preostrovať” pohľad na inú úroveň reality. Najinšpiratívnejšími sú pre Tomana vyprázdnené ulice mesta, vrátane jeho “nemiest” – opustených, nefunkčných, logiku postrádajúcich exteriérov. Na prechod do inej reality nás špeciálne neupozorňuje, zrak diváka do nej najčastejšie nechá jednoducho “prepadnúť” v druhej polovici obrazu. Používa presvedčivé prostriedky aktuálneho výtvarného jazyka, nie však bez jemnej prímesi “retro” výrazu. Juraj Toman je absolventom Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave (ateliér Klaudie Kosziby) a Akadémie umení v Banskej Bystrici, kde v roku 2014 získal titul ArtD (doktor umení).

Dátum

30 okt 2020
Expired!

Čas

20:00

Viac info

Facebook event

Miesto

Klub Lúč
Kategória
Facebook event

Klub Lúč

Mierové námestie 17
91101 Trenčín
Slovensko

Partneri projektu

© 2024 Kolomaž – združenie pre súčasné umenie o.z. All rights reserved

Privacy Preference Center