Pomôžte nám vrátiť LÚČ domov.

Predpokladáme, že Vám netreba zvlášť predstavovať Klub Lúč. Tento kultový kultúrny priestor patrí neodmysliteľne k Trenčínu už takmer pol storočie (presne od roku 1973). Máme to šťastie, že sme boli súčasťou jeho histórie a mohli sme Klub Lúč od roku 2005 prevádzkovať. No okrem šťastia sme to vnímali ako povinnosť pokračovať v tom, aby Klub Lúč ostal Klubom Lúč. Vďaka nám dostal do vienka nové logo a prívlastok – „otvorený kultúrny priestor (OKP)“, o ktorom mnohí ani nevedia aj keď v tom novom logu je dobre viditeľný. Bol to náš záväzok pokračovať v činnosti Klubu Lúč a udržať tento kultový priestor na pomyselnej mape kultúrneho diania nie len v meste Trenčín. Klub Lúč zažil za svoju históriu mnohé míľniky, celé generácie Trenčanov sem chodili a poznajú ho v rôznych podobách, ako príjemné miesto na stretnutie s priateľmi, na nadviazanie priateľstiev nových, no vždy spojené s nejakou formou kultúrneho podujatia. V Klube Lúč vystúpilo nespočetné množstvo interpretov z oblasti hudby, divadla, performance a pod. zo Slovenska, Čiech, z Európy, ale aj z krajín spoza všetkých oceánov. Od roku 2005 sme pre Vás zorganizovali 1365 koncertov, 527 divadelných predstavení (vrátane medzinárodnej rezidencie divadla Depresivní děti touží po penězích, priestor Klubu Lúč poskytol zázemie pre vznik 10 divadelných predstavení), 183 prednášok a diskusií a 148 multižánrových podujatí.
No v marci 2020 prišiel COVID 19 a s ním aj prvý lockdown a nemožnosť robiť kultúru naživo. Ako prví v rámci kultúrnych centier na Slovensku sme začali robiť inscenované online streamy v „kocke“ a Klub Lúč sa zmenil na tzv. Kjúb (kocku). V Kjúboch sme ponúkli priestor umelcom, ktorý s príchodom prvého lockdownu prišli o možnosť vystupovať naživo, aby sa aspoň takouto formou mohli odprezentovať svojim divákom. V roku 2020 sme v lete stihli zorganizovať ešte zopár podujatí naživo, a pandemickou verziou festivalu Sám na javisku 2020 sme sa, presne deň pred druhým tvrdým lockdownom, znovu na dlhú dobu mohli rozlúčiť so živou kultúrou. V tejto neutešenej a čoraz viac frustrujúcej situácií sme dostali ďalší „bonus“ – vysťahovať sa z Klubu Lúč do konca roka 2020! Klub Lúč aj s celou polorozpadnutou funkcionalistickou budovou Kina Hviezda, v ktorom sídli, sa konečne dožil toľkokrát odkladanej a sľubovanej kompletnej rekonštrukcie, ktorá začala v roku 2021 a stále trvá. Je to nepochybne jeden z najvýznamnejších míľnikov v histórií Klubu Lúč. Vďaka tomuto faktu sme sa museli po viac ako 15 rokoch našej činnosti vysťahovať a nájsť si na Mierovom námestí dočasné priestory na „lúčovskú“ činnosť. Dočasné priestory však nie sú ani atmosférou, ani dispozične porovnateľné s priestormi nášho domovského Klubu Lúč a hlavne v nich nie sme sami, ale zdieľame ich s ďalším subjektom. Bez preháňania by sa dalo povedať, že okrem nemožnosti robiť živé kultúrne podujatia (čo bolo samo o sebe frustrujúce) sme razom prišli aj o svoj „domov“. Napriek týmto okolnostiam, sme aj v nových dočasných priestoroch začali pracovať na tvorbe a organizácií kultúrnych podujatí, aby značka „Klub Lúč“ nezanikla, ale aby pokračovala aj keď fyzicky na inom mieste. Tieto naše snahy boli stále viac a viac náročnejšie, keďže celé obdobie pandémie sme výrazne pocítili aj na financovaní našej činnosti – zvýšené náklady na nájom, podpora z verejných zdrojov nám v priebehu dvoch rokov (hlavne z dôvodu, že sme v dočasných priestoroch) klesla až o 40%, bar defacto nefunguje už skoro dva roky a jediná „podpora“ od štátu, ktorej sme sa dodnes dočkali, bola skôr symbolická a tvorila ani nie 8% nášho ročného rozpočtu.
Pozeráme sa však dopredu. Podľa dostupných informácií by sme sa mali na jeseň tohto roka konečne vrátiť domov, do priestorov Klubu Lúč na Pribinovej ulici do budovy kina Hviezda, kde sme viac ako 15 rokov aj spolu s Vami a umelcami tvorili jeho novodobú a úspešnú históriu. Návrat to však nebude jednoduchý. Budeme síce vo vynovených priestoroch, ale začneme tzv. „od nuly“. Na nový štart budeme potrebovať peniaze, aby sme dokázali pokryť náklady na organizáciu kultúrnych podujatí, ako aj prevádzkové náklady súvisiace s chodom Klubu Lúč. Sme na ceste. Pomôžte nám vrátiť LÚČ domov!
Ďakujeme.

Údaje potrebné na venovanie Vašich 2% z daní:

Názov: Kolomaž (združenie pre súčasné umenie)
IČO: 36127884
Právna forma: občianske združenie
Sídlo: M. Turkovej 30, Trenčín
PSČ: 91101

Fyzické a právnicke osoby
– ktoré podávajú daňové priznanie, uvedú údaje priamo tam.
Formulár DP pre fyzické osoby – typ A
Formulár DP pre fyzické osoby – typ B
Formulár DP pre právnické osoby

Zamestnanec
– predloží (donesie alebo pošle poštou) miestne príslušnému daňovému úradu do 30. apríla. Vyhlásenie a Potvrdenie o zaplatení dane.
Zamestnanec požiada zamestnávateľa o vydanie Potvrdenia o zaplatení dane na účely vyhlásenia (súčasne pri žiadaní zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania). Z potvrdenia o zaplatení dane zistí dátum zaplatenia dane, vypočíta 2 % zo zaplatenej dane a sumu maximálne do výšky 2 % uvedie vo Vyhlásení (poučenie na vyplnenie vyhlásenia nájdete tu).

Celý postup ako venovať 2 percentá nájdete na www.financnasprava.sk alebo www.rozhodni.sk.

V prípade otázok nás kontaktujte: info@klubluc.sk 0903 027 910