Predpokladáme, že Vám netreba zvlášť predstavovať Klub Lúč. Tento kultový kultúrny priestor patrí neodmysliteľne k Trenčínu a Slovensku už  od roku 1973. Máme to šťastie, že sme súčasťou jeho histórie a môžme Klub Lúč od roku 2005 prevádzkovať. No okrem šťastia to vnímame ako povinnosť pokračovať v tom, aby Klub Lúč ostal Klubom Lúč. Vďaka nám dostal do vienka nové logo a prívlastok – „otvorený kultúrny priestor (OKP)“. Bol to náš záväzok pokračovať v činnosti Klubu Lúč a udržať tento kultový priestor na pomyselnej mape kultúrneho diania nie len v meste Trenčín. Klub Lúč zažil za svoju históriu mnohé míľniky, celé generácie Trenčanov sem chodili a poznajú ho v rôznych podobách, ako príjemné miesto na stretnutie s priateľmi, na nadviazanie priateľstiev nových, no vždy spojené s nejakou formou kultúrneho podujatia. V Klube Lúč vystúpilo nespočetné množstvo interpretov z oblasti hudby, divadla, performance a pod. zo Slovenska, Čiech, z Európy, ale aj z krajín spoza všetkých oceánov. Od roku 2005 sme pre Vás zorganizovali 1421 koncertov, 550 divadelných predstavení (vrátane medzinárodnej rezidencie divadla Depresivní děti touží po penězích, priestor Klubu Lúč poskytol zázemie pre vznik 10 divadelných predstavení), 202 prednášok a diskusií a 165 multižánrových podujatí. Okrem iného organizujeme populárny Detský divadelný klub, medzinárodný festival divadla jedného herca Sám na Javisku, sme členmi celoslovenskej siete nezávislých kultúrnych centier s názvom Anténa ako jeden z jej zakladajúcich členov.

Od konca roku 2022 sa Klub Lúč spolupodieľa na dramaturgii nového kultúrneho a kreatívneho centra v Trenčíne – Družba Drama Studio. Za všetkým sú ľudia, čas a energia a pochopiteľne aj financie. Klub Lúč je na ceste domov do staronových priestorov v kine Hviezda, kde začal od roku 1973 pôsobiť.

Lúč je historickou stopu niekoľko generácií Trenčanov. Pomôžte nám v našej práci a venujte nám Vaše 2 %. Bude to krásny darček k “50” Klubu Lúč, ktorej oslava v staronových priestoroch vo Hviezde bude spojená s krstom publikácie a bohatým programom.

Doba je ťažká, ale my sme vždy aj s Vašou pomocou ustáli krízy, či už vynútené sťahovanie z Hviezdy, covid a teraz aj zvýšené energie a čakanie na návrat domov.

Ď A K U J E M E.

 

Údaje potrebné na venovanie Vašich 2% z daní:

Názov: Kolomaž (združenie pre súčasné umenie)
IČO: 36127884
Právna forma: občianske združenie
Sídlo: M. Turkovej 30, Trenčín
PSČ: 91101

Fyzické a právnicke osoby
– ktoré podávajú daňové priznanie, uvedú údaje priamo tam.
Formulár DP pre fyzické osoby – typ A
Formulár DP pre fyzické osoby – typ B
Formulár DP pre právnické osoby

Zamestnanec
– predloží (donesie alebo pošle poštou) miestne príslušnému daňovému úradu do 30. apríla. Vyhlásenie a Potvrdenie o zaplatení dane.
Zamestnanec požiada zamestnávateľa o vydanie Potvrdenia o zaplatení dane na účely vyhlásenia (súčasne pri žiadaní zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania). Z potvrdenia o zaplatení dane zistí dátum zaplatenia dane, vypočíta 2 % zo zaplatenej dane a sumu maximálne do výšky 2 % uvedie vo Vyhlásení (poučenie na vyplnenie vyhlásenia nájdete tu).

Celý postup ako venovať 2 percentá nájdete na www.financnasprava.sk alebo www.rozhodni.sk.

V prípade otázok nás kontaktujte: info@klubluc.sk 0903 027 910