Klub
Archív

Newsletter

Prihláste sa do Lúč-mailing listu, aby ste mohli pravidelne dostávať informácie o programe alebo vyhrať lístky na vybrané akcie.

PODPORA

Spustili sme kampaň.

WWW.KOLOMAZ.SK


 

05 Nov
Utorok 08:30 - 13:00

Trvanie 300 min

Miesto Klub Lúč

Vstupné Voľný

VEDECKÁ ČAJOVŇA

Vedecká čajovňa venovaná otázkam európskej demokratickej kultúry

 

Registračný formulár: https://forms.gle/uDuRATMXjz6DV4Zv5

Prihlasovanie do: 25. októbra 2019

Kontakt: laluhova.zuzana@gmail.com

 

Program:

8:30 – 9:00

Registrácia účastníčok a účastníkov

9:00 – 9:30

Otvorenie, predstavenie projektu: PhDr. Dagmar Horná, PhD., PhDr. Kálmán Petőcz, PhD., Mgr. Marta Jendeková, M.A., AINova, HVS

9:30 – 11:00

Vedecký rámec: Minulé a súčasné výzvy pre demokracie
Podstata a podoby fašizmu: Jakub Drábik, Ph.D., Historický ústav SAV
Diskurz o Istanbulskom dohovore a jeho dopady na ľudské práva: Mgr. Adriana Mesochoritisová, Možnosť voľby

11:00 – 11:30

Prestávka s občerstvením

11:30 – 13:00

Paralelná aktivita rozdelená na študentskú a učiteľskú časť

Workshop pre žiačky a žiakov s mladou inšpiratívnou osobnosťou: Petra Pauerová, delegátka SR v OSN 2019/2020

Aktivita pre učiteľky a učiteľov: Sieťovacia časť (11:30 - 12:00 hod.) – formovanie Klubu učiteľov a učiteliek európskej demokratickej kultúry

Metodická časť (12:00 - 13:00 hod.) – metodiky a dobré praxe v oblasti kompetencií demokratickej kultúry vo výchovno-vzdelávacom procese rs. neformálnom vzdelávaní

13:00

Záver

Tento projekt bol podporený z Európskeho sociálneho fondu